ติดต่อเรา        
         
  ส่วนบริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี    
       
  อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
  111. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000    
       
  โทรศัพท์: 044-22-4907, 044-22-4908  โทรสาร: 044-22-4906    
       


ภาพภายในสำนักงาน ส่วนบริหารสินทรัพย์


Activity